Міжнародныя фінансавыя інстытуты

МЭТЫ КУРСА

Асноўная мэта курса – даць уводзны ў гісторыю сучасных міжнародных фінансавых інстытутаў. Па выніках курса ўдзельнікі будуць добра арыентавацца ў асноўных прынцыпах функцыянавання працы Сусветнага банку, Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага Банка рэканструкцыі і развіцця.

Пасля паспяховага сканчэння курса курса ўдзельнікі таксама:

  • Будуць мець веды і разуменне станаўлення архтэктуры міжнародных фінснсавых інстытутаў у пасляваенны перыяд
  • Будуць мець разуменне асноўных прынцыпаў, паводле якіх дзейнічаюць міжнародныя фінанавыя інстытуты, іх мэты, структуру і спецыялізацыю
  • Будуць разумець асноўныя формы дзейнасці буйнейшых фінснсавых істытутаў, у прыватнасці Сусветнага Банка, Міжнароднага валютнага фонду, Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця, падабенства і адрозненні гэтых інстытаў.
  • Будуць разумець асноўныя прынцыпы і крытыку Вашынгтонскага кансэснуса, якім у значнай ступені кіруюцца міжнародныя фінансавыя інстытуты.